Η μεταφορά μαθητών

Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια  με τη μεταφορά των μαθητών . Η σχολική χρονιά αρχίζει και η συμφωνία πολιτείας με τους μεταφορείς δεν έχει κλείσει . Οι μεταφορείς δεν έχουν εξοφληθεί για τα προηγούμενα και πιέζουν για να πάρουν χρήματα , αρνούμενοι να πιάσουν δουλειά. Στο τέλος κάτι παίρνουν και ξεκινούν. Ταυτόχρονα κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται και κανένας έλεγχος δεν γίνεται. Ας το ξεκαθαρίσει έγκαιρα η Πολιτεία το θέμα  για να φύγει μια θηλιά από το λαιμό των γονιών.

Comments are closed.